FANDOM


Ziemia

Ziemia − trzecia, licząc od Słońca, a piąta co do wielkości planeta Układu Słonecznego. Pod względem średnicy, masy i gęstości jest to największa planeta skalista Układu Słonecznego. Kolebka gatunku ludzkiego.

Życie

Ziemia zamieszkana jest przez miliony gatunków, wliczając w to człowieka. Planeta uformowała się 4,54 ± 0,05 miliarda lat temu, a życie pojawiło się na jej powierzchni w ciągu pierwszego miliarda lat po uformowaniu. Następnie biosfera ziemska wpłynęła na atmosferę, hydrosferę, litosferę i inne czynniki abiotyczne planety, umożliwiając rozwój organizmów aerobowych oraz powstanie ozonosfery. Rozwój życia na lądzie umożliwiła powłoka ozonowa, zmniejszająca natężenie promieniowania ultrafioletowego oraz magnetosfera, odbijająca cząstki wiatru słonecznego.

Fizyka

Litosfera podzielona jest na kilkadziesiąt segmentów nazywanych płytami tektonicznymi, które przez miliony lat przesuwają się względem siebie, co prowadzi do znacznej zmiany położenia kontynentów w czasie.

Powierzchnię w 70,8% zajmuje woda wszechoceanu zawarta w morzach i oceanach; pozostałe 29,2% stanowią kontynenty i wyspy. Niezbędnej do życia na Ziemi wody w stanie ciekłym nie wykryto na powierzchni innych ciał niebieskich. Wnętrze Ziemi składa się z grubego płaszcza, płynnego jądra zewnętrznego (generującego pole magnetyczne) oraz stałego jądra wewnętrznego.

Ziemia oddziałuje grawitacyjnie z innymi ciałami w przestrzeni kosmicznej. Planeta wykonuje jedno okrążenie wokół Słońca raz na każde 366,256 obrotów wokół własnej osi. Czas jednego okrążenia wokół Słońca nazywa się rokiem gwiazdowym i odpowiada 365,256 dniom czasu słonecznego. Nachylenie osi Ziemi do prostej prostopadłej do płaszczyzny orbity wynosi 23,44°, co prowadzi do rocznych wahań oświetlenia, które powodują m.in. występowanie pór roku. Wokół Ziemi krąży jeden naturalny satelita – Księżyc. Wywołuje on pływy morskie i stabilizuje kąt nachylenia osi obrotu względem orbity. Przypuszcza się, że orbituje on wokół Ziemi od ok. 4,53 miliarda lat. Bombardowanie przez komety we wczesnej historii Ziemi przyczyniło się do powstania oceanów, a upadki pojedynczych planetoid mogły prowadzić do niektórych masowych wymierań.

Zasoby naturalne skorupy ziemskiej i umiejętność ich przetworzenia zapewniają przetrwanie m.in. globalnej populacji ludzkiej. Populacja ta podzielona jest politycznie na około 200 niepodległych państw. W kulturze ludzkiej wykształciły się różne poglądy na temat planety, takie jak personifikacja w postaci bóstwa, wiara, że Ziemia jest płaska, oraz nowoczesna idea świata jako wrażliwego, zintegrowanego środowiska. Człowiek po raz pierwszy umownie opuścił Ziemię w 1961, kiedy Jurij Gagarin wyleciał lotem orbitalnym na około 2 godziny (jedno okrążenie) nieco ponad jej atmosferę, a w 1969 Neil Armstrong i Buzz Aldrin jako pierwsi wylądowali na powierzchni innego ciała niebieskiego – Księżyca.

Przewiduje się, że za około 7,59 mld lat planeta zostanie wchłonięta przez atmosferę Słońca i ulegnie zniszczeniu.

Historia

Unicron

Okoliczności powstania Ziemi nie są znane. Wiadomo jedynie to, że była ona w rzeczywistości uśpionym pradawnym wrogiem Cybertronu, Unicronem. Spod ziemi wystawały jego rogi. Rogi Unicrona zostały jednak przełamane, gdy kontynenty na Ziemi się rozdzieliły.

Przybycie Twórców

W czasach dinozaurów na Ziemię przybyła enigmatyczna rasa twórców. Za pomocą Ziarna zamienili żyjące wówczas tam stworzenia w metal. W ten sposób powstały Dinoboty. Były to eksperymenty.

Przybycie pierwszych Prime' ów

17 tys. lat p.n.e. na Ziemię przybyła grupa pierwszych siedmu Prime' ów. W górach Azji zbudowali oni Żniwarz Słońc, który miał wyssać całą energię ze Słońca i w ten sposób Transformersi pozyskaliby Energon. Prime' owie zrezygnowali jednak, gdyż zobaczyli, że na planecie pojawiło się życie w postaci ludzi. Jednak jeden z Prime' ów, Upadły zdradził i mimo wszystko próbował wyssać energię. Sześciu pozostałych Prime' ów nie dopuściło jednak do takiego obrotu sytuacji i przenieśli machinę na tereny późniejszego Egiptu, a na pustyni stworzyli grobowiec, który chronili własnymi ciałami, gdzie ukryli Matrycę Przywództwa. Upadły przez 17 tys. lat nie wiedział, gdzie jest Żniwarz, który starożytni Egipcjanie później przykryli piramidą, dzięki czemu przez następne lata nikt nie był świadom jego istnienia.

Wszechiskra i wyścig o nią

Gdy na Cybertronie wybuchła Wielka Wojna nadzieją dla jednej ze stron stała się Wszechiskra, która zaginęła w otchłani kosmosu. Szukano jej przez następne lata. W rzeczywistości Kość po latacg dryfowania w kosmosie wylądowała na Ziemi. Ludze nauczyli się wykorzystywać energię Sześcianu. Niebawem na jej ślad natrafili Deceptikony. W poszukiwaniu Sześcianu Megatron przyleciał na Ziemię, rozbił się jednak na biegunie północnym, czego skutkiem była hibernacja. Później ludzie zbudowali w miejscu, gdzie była Wszechiskra bazę, Sektor 7, gdzie prowadziło się tajne badania. Przez następne lata Transformersi przybywali na Ziemię w poszukiwaniu Sześcianu. W średniowieczu przy okazji spotkali się z Merlinem, któremu dali laskę, której użyć mógł tylko on i jego potomkowie. W XIX w. kapitan Archibald Witwicky odnalazł przybyłego po Wszechiskrę Megatrona. Niechcący uruchomił system nawigacyjny i współrzędne Kości zostały wykute na jego okularach. Dopiero jego praprawunk, Samuel James Witwicky poznał prawdę od Optimusa, zobaczył Wszechiskrę i zniszczył ją podczas bitwy wbijając ją w pierś Megatrona zabijając go jednocześnie.

Średniowiecze

Transformersi przybyli też na Ziemię w poszukiwaniu Wszechiskty w średniowieczu, w V w. Tam dali Merlinowi swoją laskę, której mógł użyć tylko on i jego potomkowie. Dzięki temu król Artur wygrał bitwę. Później 12 Rycerzy Okrągłego Stołu miało swojego kompania w postaci Transformersa - Rycerza Cybertronu.

II wojna światowa

W czasach II wojny światowej Autoboty, w tym Bumblebbe walczyli przeciwko nazistom. To właśnie technologie pochodzące z kosmosu zabiły Adolfa Hitlera.

Apollo 11

Po wielu latach dryfowania w kosmosie na księżycu ziemskich rozbił się lecący z Cybertronu statek kosmiczny, Arka, którego kapitanem był Sentinel Prime. Katastrofa miała miejsce w XX w. Uderzenie na Księżycu odnotowali Amerykanie i Sowieci. W wyniku tego rozpoczął się wyścig o dotarcie. Amerykanie dotarli na Księżyc właśnie w misji Apollo 11. Tam przekonali się, że nie są sami we Wszechświecie. Weszli nawet do Arki. Sowieci nigdy nie dotarli na Księżyc, ale wysłali tam sondę, która porobiła zdjęcia filarów Mostu Kosmicznego i zabrała ogniwo paliwowe, fragment Arki, który później stał się przyczyną odnalezienia zaginionego statku.

2003

W 2003 roku ludzie wysłali na Marsa sondę kosmiczną, która odkryła, że był tam Transformer. Fakt ten został zatajony przed ludzkością.

2007 - 2017

W 2007 roku na Ziemię przybył Optimus Prime. Dzięki Samowi Witwicky'emu odnalazł Sześcian i próbował go zniszczyć poświęcając siebie, lecz zrobił to Sam zabijając Megatrona. Przez następne lata Optimus i Sam przyjaźnili się. Również Bumblebbe stał się samochodem i przyjacielem Sama. Po zniszczeniu Wszechiskry Ziemi nie opuścili ani Autoboty, ani Deceptikony. Optimus nazwał nawet ziemię swoim drugim domem. W czasie swojego pobytu ratował ludzi oraz poznał prawdę o Upadłym, o Arce, o Twórcach, a kiedy na chwilę ją opuścił w poszukiwaniu swoich Twórców dowiedział się, że Ziemia to w rzeczywistości Unicron. Istnienie obcych utrzymywano w tajemnicy aż do momentu bitwy o Chicago. Nieliczni znali prawdę m.in: Sam Witwicky, Mikaela Banes, Maggie Madsen, Seymour Simmons, William Lennox.W czasie oblężenia Megatron próbował zniewolić ludzi dla odbudowy Cybertronu, który przetransportował do atmosfery ziemskiej. Później ludzkość zaczęła tępić Autoboty, które otrzymały od Optimusa rozkaz ukrywania się przed ludźmi. Nawet za Transformera wyznaczono nagrodę, a później za Cade' a Yeagera, który pomagał Transformersom. Ziemia omal nie została zniszczona przez Cybertron, który dzięki Quintessie zmierzał w stronę Ziemi. Katastrofę powstrzymali m.in: Cade, Vivian, Optimus Prime, Bumblebbe.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.