FANDOM


Blitzwing (Animated) ma nie tylko trzy różne tryby, ale także trzy różne osobowości, wyrażane przez trzy twarze zmieniające się pod hełmem robota. Twarz "Icy" jest chłodna, kalkulująca i posiada coś w rodzaju monoklu na lewym oku. Twarz "Hothead" ma gorący temperament i zawsze jest gotów do bójki. Natomiast twarz "Random" to po prostu kompletny świr, bez żadnych hamulców moralnych. Wszystkie trzy twarze mówią z charakterystycznym niemieckim akcentem. Blitzwing potrafi rozmawiać ze sobą, jakby mówiły trzy różne Decepticony. Jest Trójzmiennym, co oznacza, że ma dwa tryby pojazdu – odrzutowiec (preferowany przez twarz "Icy") i czołg (twarz "Hothead"). Gdy rozbił się on w bazie wojskowej, dwie jego twarze pokłóciły się o wybór pojazdu; zwariowana twarz postanowiła zeskanować obydwa. Uzbrojenie Blitzwinga zależy od jego twarzy: twarz "Icy" stosuje broń zamrażającą, "Hothead" miotaczy ognia, zaś "Random" albo naprzemiennie obydwie z nich albo laserów. Razem z Lugnutem i klonami Starscreama zniknęli przez ostrzał Omegi.W odcinku "Deceticon Air" po uwolnieniu go przez Swindle'a i zamknięciu Autobotów w więzieniu a "Random" przy pomocy urządzenia mrożącego chciał zamrozić Autoboty ale uwolnił ich a zamroził siebie Ramjeta i Sunstroma,później trafia do więzienia na cybertronie razem z dwoma klonami Starscreama.